'Praktijkspraak heeft ons geholpen in een traject om de verwachtingen helder naar elkaar uit te spreken. Hierdoor is op tafel gelegd dat de mening van de OR vaak een van de vele meningen is, waarmee je rekening te houden hebt bij het nemen van een besluit. Dat haalde ook de grote druk bij de OR weg om zich verantwoordelijk te voelen voor genomen besluiten.'
- Sven Sauvé, CEO RTL Nederland -
‘Rob Kusters van Praktijkspraak heeft ons doen inzien dat OR-leden voor mij een extra paar oren en ogen van de organisatie zijn. Ik krijg via hen input over wat er speelt. Ze zorgen mede voor draagvlak bij veranderingen. Ik heb geleerd dat te koesteren en het ook uit te spreken naar de OR.’
- Rimco Spanjer, managing director Malmberg -
‘‘Praktijkspraak helpt bestuurders een passende route te kiezen in het overleg met de OR. Met enthousiasme en betrokkenheid wordt hen een spiegel voorgehouden.’
- Bert Meuffels, bestuurlijke advisering medezeggenschap bij het ministerie van veiligheid en justitie -
‘De interactie tussen OR en bestuur draait om wederzijdse verwachtingen, rolopvattingen en vertrouwen. Praktijkspraak helpt bestuurders deze aspecten beter te begrijpen en daarmee effectiever met hun OR samen te werken.’
- Otto Jager, CFO Tennet holding b.v. -