VAN MEDEZEGGENSCHAP NAAR PRAKTIJKSPRAAK!

Van origine is Rob Kusters gezondheidswetenschapper én werktuigbouwkundige. Deze op het eerste oog wat vreemde combinatie vat zijn persoon goed samen: geïnteresseerd in drijfveren en belangen van mensen, maar ook toegerust met een gezonde dosis nuchterheid en doelgerichtheid.

Rob biedt een kritisch klankbord en scherpt daarmee je inzichten, aanpak en bejegening jegens OR-medewerkers.
Zijn specialismen zijn:
– Omgaan met (ernstige) conflicten tussen bestuurder en OR.
– Executive coaching.
– Snelle analyse van operationele, tactische of strategische bedrijfsdilemma’s.
– People management.

‘Ik heb 20 jaar ervaring met het trainen van OR’s, eerst als trainer bij bureau ATIM, later als directeur en eigenaar van ATIM. Tijdens het trainingswerk zat ik ook zeer regelmatig bij de bestuurder aan tafel en ik weet dan ook als geen ander wat er dagelijks op de bestuurstafel ligt. Daarnaast merkte ik in mijn trainingsjaren dat OR’s pas echt goed gaan werken als de bestuurder aan boord is.

Door deze ervaringen en inzichten te bundelen, ontwikkelde ik langzamerhand een nieuwe vorm van medezeggenschap: praktijkspraak. Bij praktijkspraak wordt vooraf energie gestoken in de samenwerking tussen OR-leden en de bestuurder. Door rollen, verwachtingen en werkwijze vooraf te bespreken en vast te leggen, voorkom je kostbare energielekken tijdens de onderhandelingsgesprekken. Is het moment van ‘vooraf’ allang gepasseerd? En zit je inmiddels tot je nek in een lastig proces, dan helpen we je de samenwerking snel vlot te trekken’.

‘Binnen complexe vraagstukken moeten we juist de interactie en communicatie tussen bestuurder en OR-leden expliciet benoemen’.

DIT BEN IK

  • Een netwerker pur sang: de juiste mensen kennen en verbinden.
  • Makkelijke prater: communiceren op diverse niveaus mét humor.
  • Eigenzinnig: out-of-the box durven denken en handelen.
  • Analytisch: snel de vinger op de zere plek kunnen leggen.
  • Vriendelijk confronteren: feedback met respect.

ONS MOTTO

Wij zien de OR als een praktijkraad: OR-leden zijn praktijkdeskundigen:

  • De praktijkraad weet als geen ander hoe jouw ideeën ‘landen’ op de werkvloer. De OR is een direct kanaal voor feedback. Maak gebruik van die informatie!
  • Erken dat de deskundigheid van de praktijkraad van meerwaarde is voor jou.
  • Laat zien hoe je met de input van de praktijkraad bent omgegaan.