Er wordt een nieuwe OR geïnstalleerd
Je bedrijf groeit. Binnenkort wordt er een nieuwe OR opgericht. Neem dan in een vroeg stadium contact met ons op. Wij helpen met de voorbereidingen en de juiste timing. Op welk moment kunnen medewerkers het beste geïnformeerd en betrokken worden? Welke stappen moeten we doorlopen en hoe kunnen we de juiste kandidaten enthousiasmeren? Met als doel een ondernemingsraad waarmee het overleg productief en bovendien leuk wordt!
Overbruggen van perspectiefverschillen
In een training op maat vertellen we je welke sleutelfactoren bepalend zijn voor een constructief OR-overleg. Welke mogelijkheden heb je als bestuurder en HR professional om die factoren te beïnvloeden? Maar ook: met welke beperkingen dien je daarbij rekening te houden? De training wordt qua inhoud en omvang toegespitst op jullie eigen organisatie en situatie om een optimaal resultaat te waarborgen.
Effectieve communicatie met de OR
Leden van de ondernemingsraad zijn in het algemeen geen experts op het gebied van strategie en beleid. Veel managementstukken en organisatieplannen zijn dan ook moeilijk toegankelijk voor hen. Training kan de OR-leden helpen om de informatie beter te verwerken, maar een veel snellere en effectievere manier om te komen tot goed renderend overleg met de OR is de informatie anders aan te bieden. In een training op maat bieden we je praktische handvatten om de communicatie met de OR zo in te richten dat het overleg effectiever en met minder tijdsverlies verloopt.
Schrijven van advies- en instemmingsaanvragen
Een goed opgestelde advies- of instemmingsaanvraag kan het verschil maken tussen een constructief overleg met de OR over een voorgenomen verandering en een eindeloze, weinig effectieve uitwisseling van vragen en antwoorden tussen OR en bestuurder. In deze twee uur durende workshop nemen we je mee in de wijze waarop informatie het meest effectief aangeboden kan worden aan een OR. Zodat er vervolgens een echte dialoog kan ontstaan over de verandering en geen rituele uitwisseling van standpunten. De workshop verzorgen we in-company en we nemen daarbij zo veel als mogelijk actuele ontwikkelingen binnen de organisatie als voorbeeld zodat het resultaat direct in de praktijk gebracht kan worden.
Omgaan met de OR
Een goede relatie tussen de OR en de bestuurder is nog geen waarborg voor een effectieve samenwerking. Daar is meer voor nodig, zoals alertheid bij beleidsvoorbereiders en hr-managers op de rol van de OR. Maar ook begrip bij mogelijke overlegpartners van de interne dynamiek bij ondernemingsraden. In een training op maat voorzien we de beleidsmedewerkers en hr-medewerkers binnen je organisatie van tools en tips zodat zij in staat zijn om, al vόόr het overleg met de OR, die stappen te nemen die een zo goed mogelijk overleg waarborgen.