Interim beleidsondersteuning OR-werk

Het overleg tussen OR en bestuurder wordt bemoeilijkt door verschillen in rolopvatting, een ander perspectief op de rol van wet- en regelgeving, verschillen in perspectief op de organisatie en een verschillende manier van omgaan met formele procedures. Wij leveren OR-experts die zicht hebben op de dynamiek van een OR en leveren de ondersteuning om daar als directie en HR op een goede manier mee om te gaan. Onze experts kunnen worden ingezet voor het effectiever laten verlopen van één verandertraject, maar ook voor langere periode ondersteuning verzorgen, afhankelijk van de behoefte en de ambitie die de organisatie heeft ten aanzien van het omgaan met de personeelsvertegenwoordiging.